Odział Lubuski PFRON informuje, że od 1 stycznia 2020 roku istnieje możliwość elektronicznego naboru w systemie Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  (SOW) wniosków na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, składanych przez osoby z niespełnosprawościami.
System Obsługi Wsparcia umożliwia szybkie i skuteczne składanie wniosków dotyczących wsparcia finansowego ze środków PFRON, będącycg w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
- uzyskanie informacji
- wypełnienie wniosku
-podpisanie i złożenie wniosku
-dokonanie uzupełnień
-zapoznanie się z wzorem umowy
-rozliczenie dofinansowania.
Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną liną pod numerem 800 889 777. 
INFORMACJA
W związku z zagrożeniem związanym z zarażeniem koronawirusem
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie
wprowadza całkowity zakaz odwiedzin mieszkańców do odwołania.
Sczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel: 95 7611129, 668 112 590,  506 193 085

UWAGA

Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie informuje, iż nie upoważnił żadnego podmiotu do zbierania datków
lub innej pomocy rzeczowej na rzecz mieszkańców naszego domu.
W sprawie darowizn na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszą instytucją lub stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
nr telefonu 95 761 11 29 lub 780 096 353
Dyrektor DPS Dobiegniew 
Dorota Kowalik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie zapoznano
z tzw. "zgodą na wykorzystanie wizerunku",
którą dobrowolnie podpisali.
 
Podpisane "zgody" znajdują się w ich teczkach osobowych prowadzonych przez
Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy DPS Dobiegniew.
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 17 stycznia 2020 r.
Poz. 227
 
OGŁOSZENIE 
STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie w 2020 r.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) ustalam i ogłaszam, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2020 r. wynosi 4693,56 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł 56/100).
 
 
Starosta Strzelecko-Drezdenecki
Bogusław Kierus
 
Ogłoszoną informację znajdą Państwo na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do obejrzenia
aktualnej strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
 
 
***
Redaktor strony (tekst i zdjęcia):
 Ewelina Zielińska
starszy instruktor terapii zajęciowej
- pracownicy DPS Dobiegniew
***
***
Kliknij na zdjęcie lub tekst by zobaczyć więcej!!!!
***
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do obejrzenia
aktualnej strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
 
 
***
Redaktor strony (tekst i zdjęcia):
Ewelina Zielińska
starszy instruktor terapii zajęciowej
- pracownicy DPS Dobiegniew
***
***
Kliknij na zdjęcie lub tekst by zobaczyć więcej!!!!
***
 ©2017 DPS Dobiegniew
Liczba odwiedzin: 6114