Zajazd Dobiesław ( zdjęcie pochodzi z kroniki naszego "domu" )
Historia „domu”
 
Budynek główny został wybudowany na początku lat 80 –tych z przeznaczeniem na restaurację z motelem. Zajazd DOBIESŁAW prowadzony był przez OSiR w Dobiegniewie. W grudniu 1992 roku budynek wraz z przylegającym terenem Burmistrz Dobiegniewa przekazał Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej przy Wojewodzie Gorzowskim.
Po generalnym remoncie i wybudowaniu pięciu wolnostojących domków został przekształcony na Dom Pomocy Społecznej „Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjno – Szkoleniowy”. Dyrektorem „domu’ została Pani Grażyna Plewak. Do marca 1996 roku „dom” działał jako filia Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim.        
Zarządzeniem nr 41 z dnia 28 marca 1996 roku Wojewoda Gorzowski utworzył samodzielny Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie oraz nadał mu Statut. Z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, w związku z reformą państwa (Dz. U. Nr 106) organem prowadzącym „dom” stał się Powiat Strzelecko – Drezdenecki. Jest to jedyna taka placówka w tym powiecie.
„Domem” od września 1997 roku kieruje Dyrektor Barbara Kucharska.
 
 
 
Jedno z pierwszych zdjęć naszego "domu" w latach 90-tych (zdjęcie pochodzi z kroniki naszego "domu" ).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do obejrzenia
aktualnej strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
 
 
***
Redaktor strony (tekst i zdjęcia):
mgr Anna Firlej instruktor k-o
oraz Ewelina Zielińska
starszy instruktor terapii zajęciowej
- pracownicy DPS Dobiegniew
***
***
Kliknij na zdjęcie lub tekst by zobaczyć więcej!!!!
***
 ©2017 DPS Dobiegniew
Liczba odwiedzin: 6073