„Dom” świadczy usługi:
w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:miejsce zamieszkania
wyżywienie
utrzymanie czystości
opiekuńcze, polegające na:udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
pielęgnacji
niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw życiowych
wspomagające, polegające na:umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców „domu’
umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych
zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców „domu”
stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców „domu” oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o ich prawach
sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców „domu”
 
Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
 
 
Na zdjęciu: Mieszkanki DPS wykonujące codzienne ćwiczenia w gabinecie rahabilitacyjnym.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do obejrzenia
aktualnej strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
 
 
***
Redaktor strony (tekst i zdjęcia):
mgr Anna Firlej instruktor k-o
oraz Ewelina Zielińska
starszy instruktor terapii zajęciowej
- pracownicy DPS Dobiegniew
***
***
Kliknij na zdjęcie lub tekst by zobaczyć więcej!!!!
***
 ©2017 DPS Dobiegniew
Liczba odwiedzin: 6060