Ruszyła kolejna, XVII edycja Konkursu Wojewody Lubuskiego
                                                                                                "Społecznik Roku"
                                                                          - w pomocy społecznej województwa lubuskiego.
                                                               Motto przewodnie tegorocznej edycji Konkursu brzmi Człowiek:
                                                                           - istota społeczna, jesteś dla mnie kimś wyjątkowym
                                                                           - każdy człowiek ma swojego anioła
                                                                           - jesteś tym co dajesz.
                                                              Wierzymy, że w każdym powiecie woj. lubuskiego znajduje się
                                                                      przynajmniej jedna osoba, której pracę, charyzmę i zaangażowanie
                                                                                                          warto docenić.       
                                                                                         Zachęcamy do udziału w konkursie.
   
   Prace konkursowe (z dopiskiem "Społecznik Roku"), przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, w terminie do 18 października 2019 r. Można je dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl
                                                Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie realizuje
                                                                 zadanie publiczne pn. Bożonarodzeniowe warsztaty artystyczne.
                                                          Jest to projekt dla 30 mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu
                                                                 powiatu strzelecko - drezdeneckiego i powiatu gorzowskiego.
 
                                                                             Warsztaty odbędą się w grudniu 2019 r.
                                                         W trakcie realizacji zadania zorganizowane zostaną:
                                                                 - warsztaty tworzenia ozdób świątecznych z masy porcelanowej
                                                                                  - warsztaty tworzenia bombek świątecznych
                                                                                       - warsztaty zdobienia pierników
                                                                 - warsztaty tworzenia świec żelowych o tematyce bozonarodzeniowej.
 
                                                                 Całkowty koszt realizacji zadania to 10.700.00 zł, w tym:
                                                                              - 6000.00 zł środki finansowe pochodzące
                                                                        z Urzedu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
                                                                                                   - 3500, 00 wkład osoby
                                                                                     - 1200,00 zł środki własne stowarzyszenia.

UWAGA

Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie informuje, iż nie upoważnił żadnego podmiotu do zbierania datków
lub innej pomocy rzeczowej na rzecz mieszkańców naszego domu.
W sprawie darowizn na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszą instytucją lub stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
nr telefonu 95 761 11 29 lub 780 096 353
Dyrektor DPS Dobiegniew 
Dorota Kowalik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie zapoznano
z tzw. "zgodą na wykorzystanie wizerunku",
którą dobrowolnie podpisali.
 
Podpisane "zgody" znajdują się w ich teczkach osobowych prowadzonych przez
Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy DPS Dobiegniew.
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 10 stycznia 2019 r.
Poz. 147
 
OGŁOSZENIE 
STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 09 stycznia 2019 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie w 2019 r.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) ustalam i ogłaszam, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2019 r. wynosi 3979 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć zł).
 
 
Starosta Strzelecko-Drezdenecki
Bogusław Kierus
 
Ogłoszoną informację znajdą Państwo na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do obejrzenia
aktualnej strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
 
 
***
Redaktor strony (tekst i zdjęcia):
 Ewelina Zielińska
starszy instruktor terapii zajęciowej
- pracownicy DPS Dobiegniew
***
***
Kliknij na zdjęcie lub tekst by zobaczyć więcej!!!!
***
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do obejrzenia
aktualnej strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
 
 
***
Redaktor strony (tekst i zdjęcia):
Ewelina Zielińska
starszy instruktor terapii zajęciowej
- pracownicy DPS Dobiegniew
***
***
Kliknij na zdjęcie lub tekst by zobaczyć więcej!!!!
***
 ©2017 DPS Dobiegniew
Liczba odwiedzin: 681